Zafer Tunç

2022-2023 eğitim bilançosu 

Zafer Tunç

Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bırakmak üzereyken eğitime dair çıkan bilanço hiç iç açıcı gözükmüyor. Birikerek artan sorunlar çözüm beklemeye devam ediyor. 

Malum depremin yol açtığı tahribat okulları çok olumsuz etkiledi. Depremin yoğun hissedildiği bölgede okulların fiziki altyapı ve donanım eksiklikleri henüz giderilemedi. Kalabalık sınıflar, ikili öğretim ve taşımalı eğitim gibi kronik sorunlar varlığını devam ettiriyor.

Eğitim sistemi, sınav merkezli eğitim uygulamalarına dayandığı müddetçe okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin bütün kademelerinde sorunların çözümünde faydalı olamadı, olamayacak. 

Öğrencileri özel okullara yönlendirme uygulamaları eğitimin bir ticari sektöre dönüşmesine yol açtı.

Oysa eğitim bir ülkenin hayati derecede önemli olgusudur ve kamu yararı düşünüldüğünde kamusal eğitimin öncelikli olması icap ederdi. Eğitimin maddi tüm yükü velilerimizin sırtında olmamalıdır. 

Eğitimde kız çocuklarının erişiminin kolaylaştırılması için adımlar atılması ihtiyaç halinde iken, çocuk işçilerin eğitime ulaşmakta güçlük çekmesi de bir diğer sorun olarak çözüm bekliyor. 

Eğitimde mülteci meselesi bir diğer çözüm bekleyen ve giderek kronik hâle gelen bir durum olarak göze çarpıyor. 

Okul öncesi öğrencilerin okullardaki beslenmesi ile ilgili adımlar atılması umut verici bir çalışmaydı. Bu çalışmanın eğitimin diğer kademelerine de uygulaması; her öğrencimize sağlıklı beslenme imkanı sağlanması çok yararlı olacaktır. 

Üniversite öğrencilerinin yurt sorunlarının çözülmesi, eğitimde bilimsel çalışmalara destek olunması, ülkemizin öğretmen ihtiyacının karşılanması için atamaların arttırılması, öğretmenlerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve elbette bütün bunların gerçekleştirilebilmesi için eğitime ayrılan bütçenin artırılması gerekiyor. 

Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda eğitimde bu sorunlardan değil vizyona dayalı başarılı bir eğitim metodolojisinden söz ediyor olalım. 
 

Yazarın Diğer Yazıları