Hasatta aykırı davranan biçerdöver sürücüsüne para cezası kesilecek

Tekirdağ Valiliğince hasatta ürün kaybının önüne geçilmesi için yayımlanan tebliğde, hasat sırasında yüzde 1,5 ürün kayıp oranını geçmeyeceği ve hasat sırasında kuralların ihlallerine karşılık biçerdöver sürücülerine para cezası kesilecek.

Hasatta aykırı davranan biçerdöver sürücüsüne para cezası kesilecek
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ Valiliğince hasatta ürün kaybının önüne geçilmesi için yayımlanan tebliğde, hasat sırasında yüzde 1,5 ürün kayıp oranını geçmeyeceği ve hasat sırasında kuralların ihlallerine karşılık biçerdöver sürücülerine para cezası kesilecek.

Tekirdağ Valiliği tarla bitkilerinin (buğday, arpa, soya, çeltik, mısır, ayçiçeği, yulaf, çavdar, nohut, aspir vb.) zamanında, en az ürün kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, biçerdöverlerle yapılan hasatta meydana gelen ürün kayıp ve hasarlarını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amacıyla Tekirdağ İli mülki hudutları dahilinde; biçerdöverlerin çalıştırılmaları, kullanımları, kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslara yönelik bir tebliğ yayımlandı.

6’şar kiloluk 2 adet yangın söndürücü zorunluluğu

Valiliğin tebliğdeki açıklamasında, “G sınıfı (Biçerdöver) Sürücü Belgesi" veya "Biçerdöver Operatör Belgesi" bulunmayanlar biçerdöver operatörü olarak çalışamayacak ve biçerdöver sahipleri tarafından çalıştırılamayacaktır. Biçerdöver sahipleri ve operatörleri 2023 yılı için Tekirdağ İli mülki hudutları içerisinde yapılacak hasat sırasında yüzde 1,5 ürün kayıp oranını geçmeyecektir. Arazi durumuna göre ürün kaybı indeksi değerleri dikkate alınacaktır. Biçerdöver sahipleri, 6’şar kiloluk 2 adet yangın söndürücü cihazı bulunmayan biçerdöverleri çalıştıramayacaktır. Biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörleri yetkili kontrolörlerce talep edilmesi halinde kimliklerini ibraz etmek zorundadırlar. Biçerdöverle hasat esnasında araziye namlu halinde bırakılan sapların balya veya saman olarak değerlendirilmediği durumlarda, biçerdöverlerin sap haznesine takılan ve sapları parçalayıp araziye yayan sap kıyma düzeninin (haşpay) biçerdöverlere monte edilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Bildirim Madde 4- Ürün sahipleri, hasatta fazla ürün kaybına sebep olan biçerdöver operatörlerini en yakın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildireceklerdir. Ürün sahipleri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yapılacak eğitim ve yayım faaliyetlerine katılacaktır. Biçerdöver kira ücretlerinin belirlenmesinde esas, karşılıklı anlaşma olacaktır. Ürün sahibi veya ürün sahiplerini temsilen Muhtarlık, Belediye Başkanlıkları, Ziraat Odası Başkanlıkları veya Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıklarınca, hizmet vericiler olan biçerdöver sahibi veya sahipleri ile hukuki geçerliliği olan sözleşme yapacaklar; biçerdöver hasat ücretleri yapılacak sözleşmede belirtilecektir. Kontroller Madde 5- 2023 yılı biçerdöverle ürün hasadında tarla kontrolleri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hasat tekniği konusunda eğitimli ve yetki belgesi verilmiş teknik elemanlarca yapılacaktır. İdari yaptırım Kararının Tespiti ve Uygulanması Madde 6- Kontroller sırasında bu tebliğin 3. Maddesinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının ihlal edildiğinin tespiti halinde "Yetkili Kontrolör Belgesi" verilmiş kontrolörlerce Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı ekindeki İdari Yaptırım Karar Tutanağı Formu doldurulacak ve Mülki İdare Amirinin onayına sunulacaktır. Yaptırımlar Madde 7- Bu tebliğin 3. Maddesine uymayanlara, davranışları başka bir suç oluşturmuyorsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 40. maddelerine uygun olarak eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla işlem yapılacak, muhalefet edenler veya zorluk çıkaranlar hakkında da yetkili kontrolörün talebi halinde ilgili makamlarca kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sağlanacaktır” denildi.

Para cezası

Açıklamanın devamında “Aykırı davranan biçerdöver sahipleri ve biçerdöver kullanıcısı operatörlerin her birine ihlal edilen her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu tebliğin 3. maddesinin b fıkrasına aykırı davranan biçerdöver kullanıcısı operatöre 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu tebliğin 3. maddesinin c fıkrasına aykırı davranan biçerdöver sahiplerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu tebliğin 3. maddesi d fıkrasına aykırı davranan biçerdöver sahipleri ve biçerdöver kullanıcısı operatörlere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40. maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Madde 9- İdari para cezası uygulaması, İdari Yaptırım Karar Tutanağı Formu doldurulup Mülki İdare Amirinin onayı alındıktan sonra ilgilinin kendisine veya adresine tebliği usulüne göre yapılacaktır. Madde 10- Bu karar 2023 yılı için geçerli olup, Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mahalle Muhtarlıkları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar uygulamanın yerine getirilmesi ile takibinden görevli ve sorumludurlar. Madde 11- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre biçerdöver sahipleri biçerdöverlerini Ziraat Odalarına tescil ettirmek, tescil belgesi ve plaka almak zorundadırlar. Bu nedenle biçerdöverlerin karayollarındaki hareketlerinde Trafik Polisleri, köy yollarındaki hareketlerinde ise Jandarma Görevlileri tarafından gerekli kontroller yapılacak, biçerdöverlerinin tescil işlemlerini yaptırmamış ve plaka almamış biçerdöver sahiplerine Trafik Polisleri ve Jandarma Görevlileri tarafından yasal işlem yapılacaktır. İlan Madde 12- Bu karar İlçe Kaymakamlıkları, Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlıklar tarafından umumi vasıtalarla ilan edilerek ilgililere duyurulacaktır” bilgilerine yer verildi.

Bakmadan Geçme